Op 22 februari Stort een duiste jager type FOCKE-wulf 190 neer ter hoogte van de zuidzeedijk te Dinteloord.Naar alle waarschijnelijkheid is de piloot nooit geborgen.

 K.Burk van de duitse luftwaffe was de piloot van dit toestel Hieronder het politie rapport van deze crash.

politie rapport 22 februari 1944

MARECHAUSSEE GEWEST EINDHOVEN
GROEP OUD GASTEL
POST DINTELOORD
PROCES-VERBAAL
betreffende een in de gemeente
DINTELOORD neergestort vliegtuig .
Nadat aanqifte was gedaan betreffende het neerstorten van een
vliegtuig onder de gemeente DINTELOORD op het bouwland van den landbouwer
M. Bom, op dinsdag 22 Februari 1900 vier en veertig, heb ik HERMANUS GERHARDUS GESINUS SCHUTTELAAR,

Opperwachtmeester-tevens onbezoldigd rijksveld-Wachter tot opgemelde oproep en Post, na daartoe bekomen opdracht van
mijn Postcomunandant, mij op 22 Februari 1944 Le omstreeks 14.30 uur, vergezeld
van twee leden der Duitse weermacht, onmiddellijk ter plaatse begeven.
Ter plaatse constateerde ik dat op ongeveer 500 meter afstand van den
openbaren weg de ZUIDDIJK onder de gemeente DÍNTELOORD in het vrije veld '
zijnde omgeploegd bouwland, toebehorende aan en gelegen achter de boerderij
van den landbouwer M. Bom te DINTELOORD, een vliegtuig was neergestort,
welk vliegtuig nagenoeg loodrecht omlaag was gestort en  goed
als geheel ter plaatse in den grond was geslagen.
Ter plaatse bevond zich een gat van ongeveer 3 à 4 meter middellijn met
daar omheen opgeworpen aarde en kleine stukken resten van een vliegtuig
die tot op ongeveer 100 meter afstand verspreid J-aEen. Volgens medede-
Iingen van bedoelde militairen der Duitse Weermacht betrof het vermoedelijk
 een Duitsch Jager vliegtuig "